Lecture about art and science at Nässjö Konsthall

The 5th of February I will hold a lecture at Nässjö Konsthall, which will be about how to integrate climate science and art in order to communicate science.

Föreläsningen handlar om hur vi integrerar klimatvetenskap och konst och hur vi når ut till de samhällen som är mest utsatta

Hur mår invånare i byar i Tanzania som blivit utsatta för land grabbing, det vill säga när inhemska eller multinationella företag köper upp stora marker, oftast illegalt. Naturgeografen Emma-Li Johansson använde konsten i sin forskning för att komma närmre människors tankar, oro och framtidsdrömmar. Hur skulle de visualisera fenomenet? Vilka berättelser skulle de inkludera? Under kvällens föreläsning berättar Emma om hur hon gick tillväga för att använda konst i sin forskning, och vilka utmaningar och möjligheter hon upplevt.

Onsdagsforum är en föreläsningsserie i Nässjö konsthall, våren 2020 är temat konst och klimat.

Come and listen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *